พระนามช่างงดงาม

พระนามช่างงดงาม

VERSE 1:

พระวาทะดำรงในปฐมกาล
สถิตในผู้เป็นพระเจ้า
พระสิริที่ซ่อนในทุกๆสิ่ง
ได้เห็นในพระคริสต์ของเรา


CHORUS:

นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
และไม่มีใครเปรียบปาน
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
พระนามพระเยซู


VERSE 2:

พระเยซูนำแผ่นดินสวรรค์มา
เพราะไม่ต้องการสวรรค์ว่างเปล่า
ความรักนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าบาปข้า
ไม่มีสิ่งใดจะแยกเรา


CHORUS 2:

นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
และไม่มีใครเปรียบปาน
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
พระนามพระเยซู


BRIDGE:

ม่านพระวิหารขาด
ความตายไม่อาจต้านทาน
ความบาปและความตายต้องพ่ายแพ้ไป
สวรรค์ร้องเสียงก้องดัง
เพื่อถวายพระสิริ
เพราะพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์
ไม่มีผู้ใดเทียบ
ไม่มีผู้ใดเปรียบ
พระเจ้าผู้ทรงครอบครองนิรันดร์
แผ่นดินพระสิริ
นั้นเป็นของพระองค์
พระนามพระองค์เหนือนามทั้งปวง


CHORUS 3:

นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
และไม่มีใครเทียบทาน
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู

View full details
 • คำแปลภาษาไทยอย่างเป็นทางการ:

  What A Beautiful Name

 • CCLI:

  7121340

 • © 2016

  Hillsong Music Publishing Australia

 • เนื้อร้องและทำนอง โดย:

  Ben Fielding and Brooke Ligertwood

 • แปล โดย:

  Sabina M. Scobie