O MOR HYFRYD YW’R ENW HWN

O MOR HYFRYD YW’R ENW HWN

PENNILL 1:

Ti oedd y Gair yn y dechreuad
Un â Duw, yn Iôr sydd fry
D’ogoniant cudd mewn creadigaeth
Yn eglur nawr, i ni yng Nghrist


CYTGAN 1:

O mor hyfryd yw’r enw hwn
O Mor hyfryd yw’r enw hwn
Enw Iesu Grist fy Iôr
O mor hyfryd yw’r enw hwn
Does dim o’i debyg Ef
O mor hyfryd yw’r enw hwn
Enw Iesu

PENNILL 2:
Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni
A Iesu ddaeth i lawr â’r nef
Fy mhechod cryf, dy gariad cryfach
‘Sdim all ein gwahanu nawr


CYTGAN 2:

O mor hyfryd yw’r enw hwn
O Mor hyfryd yw’r enw hwn
Enw Iesu Grist fy Iôr
O mor hyfryd yw’r enw hwn
Does dim o’i debyg Ef
O mor hyfryd yw’r enw hwn
Enw Iesu
O mor hyfryd yw’r enw hwn
Enw Iesu


PONT:

Fe drechaist angau,
y llen g’add ei rwygo
Mae pechod ac ymffrost bedd yn fud
Mae’r nefoedd yn rhuo er clod i’th ogoniant
Codais di nôl o farw’n fyw

Does neb sydd yn debyg, neb i’w gymharu
Nawr ac am byth, teyrnasu rwyt;
Ti biau’r Deyrnas, i Ti mae’r gogoniant
Ti biau’r Enw uwch pob un


CYTGAN 3:

O mor rymus yw’r enw hwn
O mor rymus yw’r enw hwn
Enw Iesu Grist, fy Iôr
O mor rymus yw’r enw hwn
Does dim a saif o’i flaen
O mor rymus yw’r enw hwn
Enw Iesu


TAG:

O mor rymus yw’r enw hwn
Enw Iesu
O mor rymus yw’r enw hwn
Enw Iesu

View full details
 • Cyfieithiad awdurdodedig Cymraeg:

  What A Beautiful Name

 • CCLI:

  -

 • © 2016

  Hillsong Music Publishing Australia

 • Cerddoriaeth a geiriau:

  Ben Fielding and Brooke Ligertwood

 • Cyfieithiad Cymraeg:

  Arwel E. Jones